FN's 17 verdensmål

Det er ikke kun spejderne der kæmper, for at passe på vores jord. FN er kommet op med 17 mål, som skal danne en overordnet og fremadrettet arbejdsramme.

Lejrens tema er derfor FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og målene har til formål at skabe en bedre verden, både for mennesker og selve planeten, som vi bor på. Vi synes det er et rigtig vigtigt budskab, som tilmed også går godt i tråd med, hvad spejderne står for.
 

Staben har inkorporeret de 17 mål sådan, at hver aktivitet omhandler 1 eller flere af disse mål. Aktiviteterne samt målene er blevet tilpasset de enkelte enheder/aldersgrupper sådan, at de vil få maksimalt udbytte af aktiviteterne. Verdensmålene kommer også til udtryk i andre asepkter end kun aktiviteterne, det være sig inddeling og udformning af lejrpladser, forplejning, affald, forbrug af fossile brændstoffer ifm. brug af strøm og meget mere. Det er vores mål at alle, store som små, går fra lejren med en klar vished om, hvad verdensmålene handler om og samtidig, hvad vi hver især kan gøre for at rykke verden. 

Man kan arbejde med verdensmålene på mange måder, da de indeholder alt fra at afskaffe fat-tigdom og sult i verden, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og til at fremme fred og sikkerhed og at styrke internationale partnerskaber. Vi har derfor fundet en masse kompetente folk, der skal hjælpe os med at indarbejde verdensmålene i en masse sjove og lærerige aktivite-ter for både børn og voksne. Siden FN's verdensmål trådte i kraft d. 1. januar 2016, er man allerede nået langt med verdensmålene, men i de sidste år er deres vigtighed stadig oftere kommet dagsordenen hos forskellige organisationer i erkendelsen af, at vi stadig ikke er nået helt i mål og at alle kan have noget at bidrage med. Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.


Der er fra stabens side et stort ønske om, at de enkelte grupper tænker de 17 verdensmål ind i deres deltagelse på lejren og forberedelserne hertil. Det kunne for eksempel være vedvarende energi på lejren med solceller eller vindturbiner til opladning af mobiltelefoner mm. Det kunne også være smartere måder at varme vand på bål, så der spares brænde, eller innovative måder at lave mad på. Det er kun fantasien der sætter grænser, så giv den endelig gas med ideer og det vil blive belønnet.

Målet er at vi i slutningen af ugen er kommet igennem alle målene og har haft en sjov samt lærerig oplevelse.

I er velkommende til at læse mere om FN's verdensmål på